Vòng đệm 560-020-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-020-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích: Air kit (T476-039-000)
Repair kit (T476-320-000)
Repair kit (T476-319-000)
Repair Kit (T476-323-000)
Air kit (T476-324-000)
Repair Kit (T476-314-000)
Repair Kit (T476-316-000)
Repair Kit (T476-315-000)
Repair Kit (T476-325-000)
-ST1 ½ / 1½”
-HDF1
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper