Vòng đệm 15.1300.60 Teflon

Mã sản phẩm: 15-1300-60 hay 15.1300.60
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (4.225 X.210)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 3″ Bolted Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden