Vòng đệm 15.1205.55 Teflon

Mã sản phẩm: 15-1205-55 hay 15.1205.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden