Vòng đệm 135-036-506 Acetal

Mã sản phẩm: 135-036-506
Chất liệu: Acetal
– Tương thích:-S05,S07,S10,S1F
-T1F,U1F,G05,G1F
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper