Vòng đệm 132-035-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 132-035-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-G15 / ½”
-S1F / 1”
-S20 / 2”
-T20 / 2”
-S30 / 3”
-T30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper