Vòng đệm 132-034-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 132-034-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-G05 / ½”
-S05 / ½”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper