Vòng đệm 08.1300.60.500 Teflon

Mã sản phẩm: 08-1300-60-500 hay 08.1300.60.500
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (2.225 X.210)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1.5″-2″ Clamped/Bolted Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden