Vòng đệm 08.1200.60.500 Teflon

Mã sản phẩm: 08-1200-60-500 hay 08.1200.60.500
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (3.750 X.210)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 2″-3″ Clamped/Bolted Plastic
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden