Vòng đệm 08.1200.55 Teflon

Mã sản phẩm: 08-1200-55 hay 08.1200.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden