Vòng đệm 05.1370.60 Teflon

Mã sản phẩm: 05-1370-60 hay 05.1370.60
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.484 X .139)
0.5″ (13 mm), 1.5″ (38 mm)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 0.5″, 1.5″
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden