Vòng đệm 04.2650.49.700

Mã sản phẩm: 04-2650-49-700 hay 04.2650.49.700
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden