Vòng đệm 04.1371.60 Teflon

Mã sản phẩm: 04-1371-60 hay 04.1371.60
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.35″x0.210″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden