Vòng đệm 04.1300.60.500 Teflon

Mã sản phẩm: 04-1300-60-500 hay 04.1300.60.500
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.734 X.139
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden