Vòng đệm 04.1200.60.500 Teflon

Mã sản phẩm: 04-1200-60-500 hay 04.1200.60.500
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.609 X.139)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1.5″ Clamped Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden