Vòng đệm 02.1300.60.400 Teflon

Mã sản phẩm: 02-1300-60-400 hay 02.1300.60.400
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 990 X.177
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden