Vòng đệm 02.1300.58.400 Santoprene

Mã sản phẩm: 02-1300-58-400 hay 02.1300.58.400
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 990 X.148
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden