Vòng đệm 02.1220.60 Viton

Mã sản phẩm: 02-1220-60 hay 02.1220.60
– Vật liệu: Viton
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.859 X.139
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1″ Clamped/Bolted Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden