Vòng đệm 02.1205.51 Neoprene

Mã sản phẩm: 02-1205-51 hay 02.1205.51
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (1.734 X .139)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1″ Bolted Metal Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden