Vòng đệm 02.1200.60.400 Teflon

Mã sản phẩm: 02-1200-60-400 hay 02.1200.60.400
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (1.233 X.165)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1″ Clamped Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden