Vòng đệm 02.1200.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 02-1200-58 hay 02.1200.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (1.109 X.139)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1″ Clamped Metal/Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden