Vòng đệm 02.1200.58.400 Santoprene

Mã sản phẩm: 02-1200-58-400 hay 02.1200.58.400
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.233 X.148)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 1″ Clamped Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden