Vòng đệm 01.2395.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 01-2395-52 hay 01.2395.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (.103 X1.362)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 0.5″-1″ Clamped/Bolted Metal/Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden