Vòng đệm 01.1370.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 01-1370-58 hay 01.1370.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (1.484 X .139)
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 0.5″ Bolted Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden