Vòng đệm 01.1300.60.500 Teflon

Mã sản phẩm: 01-1300-60-500 hay 01.1300.60.500
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: (.987 X.103
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy 0.5″ Clamped Plastic Pumps.
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden