Vòng đệm 00.1300.60 Teflon

Mã sản phẩm: 00-1300-60 hay 00.1300.60
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden