Vòng đệm 00.1200.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 00-1200-58 hay 00.1200.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden