Vòng đệm 00.1070.51 Neoprene

Mã sản phẩm: 00-1070-51 hay 00.1070.51
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden