Van lái bơm màng 94032 nhôm

Van lái 94032 Nhôm
Valve Block, Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro:
Tương thich: