Van đảo chiều 775.V002.000

Van đảo chiều 775.V002.000
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic