Van đảo chiều 755.V004.000

Van đảo chiều 755.V004.000
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic