Van đảo chiều 670-048-552

Mã sản phẩm: 670-048-552
Tương thích:-S1F / 1″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper