Van chia khí 15.2010.20 nhựa PP

Mã sản phẩm: 15-2010-20 hay 15.2010.20
– Vật liệu: Nhựa PP
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P15
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden