Van chia khí 114-025-157 Aluminium

Mã sản phẩm: 114-025-157
Chất liệu: Bronze
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper