Van chia khí 08.2000.07 Brass

Mã sản phẩm: 08-2000-07 hay 08.2000.07
– Vật liệu: Brass
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden