Van chia khí 04.2039.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 04-2039-01 hay 04.2039.01
– Vật liệu: Alumium
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -PS4
-PS8
-PS15
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden