Van chia khí 031-183-000 Nhôm

Mã sản phẩm: 031-183-000
Air Valve Assembly (No Muffler)
-Chất liệu: Nhôm
-Tương thích:-S1F / 1”
-T1F / 1”
-S15 / 1½”
-S20 / 2”
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper