Van chia khí 031-168-000 PP

Mã sản phẩm: 031-168-000
Air Valve Assembly
-Chất liệu: Nhôm
-Tương thích:-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper