Van chia khí 031-166-000 PP

Mã sản phẩm: 031-166-000
Air Valve Assembly (with muffler)
-Chất liệu: Nhôm
– Tương thích:-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper