Van chia khí 02.2000.07 Brass

Mã sản phẩm: 02-2000-07 hay 02.2000.07
– Vật liệu: Brass
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.359 X .139
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden