Van chặn 08.1196.08 Alloy.Steel

Mã sản phẩm: 08-1196-08 hay 08.1196.08
– Vật liệu: Alloy-Steel
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden