Trục trợ lực 15.3800.09.07 inox

Mã sản phẩm: 15-3800-09-07 hay 15.3800.09.07
– Vật liệu: Inox
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden