Trục trợ lực 08.3800.03.07 inox

Mã sản phẩm: 08-3800-03-07 hay 08.3800.03.07
– Vật liệu: Inox
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden