Trục trợ lực 00.3800.99.700

Mã sản phẩm: 00-3800-99-700 hay 00.3800.99.700
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden