Trục liên kết 620-022-115 Inox

Mã sản phẩm: 620-022-115
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper