Trục liên kết 620-020-115 Inox

Mã sản phẩm: 620-020-115
Chất liệu: Inox
-Tương thích:-S1F / 1”
-T1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper