Trục liên kết 620-019-115 Inox

Mã sản phẩm: 620-019-115
Chất liệu: Inox
-Tương thích:-G05 / ½”
-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper