Thân giữa 15.3126.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 15-3126-01 hay 15.3126.01
– Vật liệu: Nhôm
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden