Thân giữa 15.3100.01.225 Nhôm

Mã sản phẩm: 15-3100-01-225 hay 15.3100.01.225
– Vật liệu: Alumium
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden