Thân giữa 08.3100.01.225

Mã sản phẩm: 08-3100-01-225 hay 08.3100.01.225
– Vật liệu: 08-3100-01-225
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden