Thân giữa 04.3129.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 04-3129-01 hay 04.3129.01
– Vật liệu: Nhôm
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden